• Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
 

Suite


Phòng Suite có diện tích 40m2, hướng phòng: Sông Hàn, Thành Phố, Cầu Thuận Phước.