• Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
 

Superior


Phòng Superior có diện tích 28m2,  hướng phòng: Sông Hàn, Thành Phố.